Notater


Match 1 til 44 fra 44

     

 #   Notater   Knyttet til 
1 <p>Er bosiddende aftenbakken nr. 17 i Gentofte i 5. nov. 1930</p>mp;groupId=26551f421abddb8153bcb2faa11b7cc8&action=showRecord&recordTitle=Gorild+M%C3%B8ller">Gorild Møller - 1930 Danmark Folketælling - MyHeritage</a></p> Sonne, Gørrild (I500121)
 
2

Marianne er ikke mor til de tre ældste drenge. Hun kom som husbestyrerinde efter deres mors død og blev gift med Chresten. De fik så 6 b& oslash;rn. Christine og Marie er tvillinger.

 
Mortensen Tulstrup, Mariane (I500088)
 
3

 

 
Lange, Jenny Petrea (I500117)
 
4

Arkivalieronline (sa.dk)

 
Lange, Jenny Petrea (I500117)
 
5

Anders Karl Madsen gift med Erna i Randers

 
Madsen, Anders Karl (I500108)
 
6

Bosat Guldbergvej 41, Frederiksberg

 
Nielsen senere Sonne, Snedker og Rammepolerer Theodor (I500101)
 
7

Født i Nørbæk Arkivalieronline (sa.dk)

byover i begyndelsen af 1918 til Søborg ved København med kone og 4 børn og nedsætter sig som selvstændig snedker. Senere flytter også hans bror Theodor med familie derover for at hjælpe Anton Jørgen med hans virksomhed, som efterhånden havde udviklet sig til en større snedkerforretning. Deres mor (og min oldemor), som min far altid kaldte Dalbyover-Bedste, flyttede også senere til Søborg og boede i Anton Jørgens villa til sin død. Boede i 1922 formentlig på Søborghus Alle 28 i Søborg.

jagt efter harer. Problemet var blot, at på den jord Anton lejede ud, var der ingen harer, som han havde stillet præsten i udsigt. For at råde bod på miseren, skaffede Anton en masse kaniner som han lukkede ud på arealet. Da præsten opdagede, at det var kaniner han gik og skød, følte han sig bedraget af Anton, hvilket resulterede i at Anton blev "lyst i Band" i kirken. Om det var årsagen til hans senere "flugt" til Søborg vides ikke.
Historien er fortalt af min faster Dagny.

nsen
24. august 2020

 
Sonne Nielsen, Snedker Anton Jørgen (I500098)
 
8

Født i Præstbro, Albæk sogn Arkivalieronline (sa.dk)

lborg Budolfi sogn den 5. april 1925. Bopæl Tyge Brahesvej 33, 1. sal i Ålborg. Huset ejes af hendes stedfar William Nielsen, portør ved DSB

 
Højen Andersen, Gerda (I500106)
 
9

Johans forældre er Niels Bang 1736 husbonde, sognedegn for Vivild og Vejlby + skoleleder og Cidsel Johansdatter født 1737 eller 39

 
Nielsen Bang, Johan Christian (I500195)
 
10

Kan ikke finde en fødselsoptegnelse. En Kristine Wanger 10 år er opført som logerende på pension i Farvergade 44 ved folketællingen 1787. Forbindelse ukendt.

 
Wanger, Edel Christine (I500196)
 
11

Navnet Søndergaard kom til 1.11.1905 efter gården, de boede på

 
Søndergaard, Lars Knudsen Kristensen (I500125)
 
12

Peter Julius bor i København i tidsrummet fra 1899 til 1902

 
Nielsen senere Sonne, Barberer og skomager Peder Julius (I500100)
 
13

Uægte barn af Ane Christensdatter af Røkkendahl, og udlagt barnefader Søren Nielsen
Arkivalieronline (sa.dk)

er - Københavns Stadsarkiv (kbharkiv.dk)

 
Sørensen, Snedkermester Niels Christian (I500102)
 
14 Aftægt
Af et skøde fra 1911 kan vi læse, hvordan den ældre generation blev sikret, når de afstod gården. Enken efter Søren Rasmussen Brock, Maren Brock, afhænder gården til sin søn Rasmus Rasmussen Brock. Udover de normale beskrivelser af købesum, tilbehør og andre vilkår kan vi læse flg.: »I gårdens stuehus forbeholder jeg mig fri og udelukkende brug og afbenyttelse af to stuer, hvilke køberen er forpligtet til at renholde ligesom han også skal besørge mit tøj og linned vasket. Han yder mig derhos daglig min middagsmad, som jeg indtager ved hans bord med ham og familie. Derhos leverer han mig hvert år et godt lam i saltet og røget tilstand inden juletid, 2 lispund saltet og røget flæsk med et lispund efter hver slagtetid, endvidere årlig 10 snese æg alt i gode og sunde varer og frit tilbragt i min bolig. Årlig leverer han mig derhos i rette bjergningstid 2 læs tørv og 1⁄2 favn bø- gebrænde frit sat i hus i et tørverum, som hun får anvist. Ugentlig leveres mig et rugbrød, 1 sigtebrød samt 1⁄2 pund smør. Køberen yder mig den kørsel jeg måtte ønske og bekoster læge og medicin hentet i syg- domstilfælde. Endelig yder han mig i tilfælde af sygdoms- og alderdomssvaghed al fornøden pleje og opvartning.«
I øvrigt var Maren Brocks medgift ved indgåelse af ægteskabet 1 ko og 1400 kr.
https://www.midtdjurslokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2019/04/Dengang-og-nu-rundt-om-Kolind-2.pdf side 56 
Jørgensen, Maren (I500063)
 
15 Axel Brock

Speciallægeuddannelse, specialeplanlægning og højt-specialiserede funktioner

Axel Brock kan bl.a. takkes for, at indholdet i speciallægeuddannelsen blev løftet til det høje faglige niveau, som den har i dag. Efter embedseksamen blev Axel Brock speciallæge i 1976 og dr.med. samme år (digitoxin og digoxin i serum). Herefter ansættelser som administrerende overlæge ved Centrallaboratoriet, Randers Centralsygehus 1977-97, og ledende overlæge ved Viborg Sygehus 1997-2011. Har i perioden 1985-2012 haft landsdækkende funktion vedr. biokemisk diagnostik og monitorering af porfyrisygdomme og sikrede, at funktionen kunne videreføres i Odense, hvor han fra 2011-2013 var speciallægekonsulent. I perioden 2014-2019 vikar for overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling i Aalborg. Adjungeret professor (AU) i 2012. Axel Brock var formand for DSKB 1993-1997 og var fra 1990 en afgørende ’driver’ i uddannelsesmæssige faglige sammenhænge (herunder udarbejdelse af målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Kemi 1990-1991, DSKB’s arbejdsgruppe vedr. enkeltstillingsklassifikation 1990, formand for Dansk Selskab for Klinisk Kemi’s Uddannelsesudvalg vedr. speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi 1991-2003, formand for DSKB’s arbejdsgruppe vedr. målbeskrivelse i tilslutning til uddannelsesreformen (speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi) 2000-2003 og DSKB’s repræsentant i forbindelse med nordisk uddannelsesinitiativ i Baltikum 1994-2005 samt medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. specialeplanlægning 2007-2010). Axel Brock var også medlem af Sundhedsstyrelsens Inspektorkorps 2003-2012, og var desuden fagredaktør ved SJCLI fra 1996-2018.
https://dskb.dk/aeresmedlemmer-2/ 
Brock, Axel (I500028)
 
16 Døbt 12. februar 1911 i Albæk Kirke ved Dronninglund Højen Andersen, Gerda (I500106)
 
17 Hjemmefødsel Christensen, Anette Sonne (I500107)
 
18 http://www.djursdatabasen.dk/getperson.php?personID=I74329&tree=djurs Brock, Maren Rasmussen (I500043)
 
19 https://www.danishfamilysearch.dk/ao/opslag15427024 Hansen, Christine (I500052)
 
20 https://www.danishfamilysearch.dk/ao/opslag2605159 Søndergaard, Kristen Kristensen (I500189)
 
21 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Mette Marie (I62)
 
22 https://www.danishfamilysearch.dk/ao/opslag2605194 Søndergaard, Ana Marie Magdalene Kristensen (I500130)
 
23 https://www.danishfamilysearch.dk/ao/opslag2605282 Hansen, Christine (I500052)
 
24 https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn174/churchlisting2080/opslag1413796 Brock, Knud Rasmussen (I6)
 
25 https://www.gravsted.dk/person.php?navn=vibekebrock Vibeke (I500030)
 
26 Ingeniør Bjerring, Jens Julius Jensen (I500124)
 
27 KB opsl. 38 Sørensdatter, Karen (I500238)
 
28 KB opsl. 71 Sorensen Stegger, Niels (I500240)
 
29 Om Birgitte Brock
Klinisk lektor Birgitte Brock er uddannet fra Aarhus Universitet (cand.med.), Danmark i 1992. Hun forsvarede sin ph.d. afhandling i 1998 og blev speciallæge i Klinisk Farmakologi 2004. Samme år blev hun lektor på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og overlæge i Klinisk Farmakologi på Aarhus Universitetshospital.

I 2008 var hun under orlov et år overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. I 2011 blev hun viceinstitutleder på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, indtil hun i 2012 blev overlæge og sektionsleder på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Klinisk Institut parallelt med et lektorat på Institut for Biomedicin.

I 2016 blev hun Master i Offentlig Ledelse. Siden juni 2017 har hun været Forskningschef for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og siden juni 2018 klinisk lektor ved Københavns Universitet, Danmark.

Birgitte Brock har bidraget til præklinisk og klinisk forskning med særlig fokus på translationel forskning indenfor klinisk farmakologi. Formålet med forskningen har haft fokus på udvikling og brug af lægemidler til behandling af type 2-diabetes med særlig interesse i GLP-1 aksens mulige antiinflammatoriske effekt i ved neurodegenerative komponenter af diabetiske senkomplikationer og beslægtede neurodegenerative og autoimmune lidelser.

Kilde: Research Region Hovedstaden​ 
Brock, Birgitte (I500033)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Brock, Per (I1)
 
31 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Sonne, Werner (I500327)
 
32 Web content link:http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=183336Folketælling Råby 1845 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
33 Web content link:http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70640889Tilgangsliste Dalbyneder 1822, nr. 11, 12 og 13 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
34 Web content link:http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=94923Folketælling Råby 1834 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
35 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114609#114609,17281046Folketælling i Råby, Demstrup Vase februar1850 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
36 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119904#119904,17439827Folketælling Råby, Demstrup Vase, 1855 Christensdatter, Kirsten (I500105)
 
37 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52765#52765,11802800Folketælling Råby, Demstrup Vase 1870 Christensdatter, Kirsten (I500105)
 
38 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5850#5850,135098Folketælling Råby Demstrup Vase februar 1840 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
39 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7643#7643,183336Folketælling Råby, Demstrup Vase, februar 1845 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
40 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=92102#92102,15297914Folketælling 1925 Nielsen senere Sonne, Barberer og skomager Peder Julius (I500100)
 
41 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9465#9465,229120Folketælling Råby, Demstrup Vase 1860 Christensdatter, Kirsten (I500105)
 
42 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585208#365634,70640926Jævnførelsesregister 1832, Dalbyneder side 226 nr. 19 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
43 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585210#365668,70641428Giftermål med Kirsten Christensdatter den 29. december 1845 Jørgensen Sonne, Snedker Jørgen (I500104)
 
44 Web content link:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585210#365683,70641929Dødsfald Kirsten Kristensdatter Christensdatter, Kirsten (I500105)